KADIKÖY BELEDİYESİ 2018-2019 KÜLTÜR MERKEZLERİ BAŞVURU SİSTEMİ

ÇOCUK TİYATROSU BAŞVURU FORMU

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK TİYATROSU ESERİ KABUL ÖLÇÜTLERİ
*Lütfen çocuk gelişim dönemlerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak formu doldurunuz.

 1. Duyusal Devinim (Sensorymotor) Dönemi:(0-2 yaş) Bu dönemde bebek sözel olmayan davranışlar gösterir ve duyuları ve motor faaliyetleri yoluyla dış dünya ile ilişki kurar, giderek çevresini fark eder. (Hafif hareketler, soft ışık, alçak ses veya müzik)
 2. İşlem Öncesi (Pre-operational) Dönem: (2-7 yaş) Bu dönemde ben merkezci bir yapıya sahiptir. Kendi görüşlerinin dışındakileri kabul etmez. Dönemin sonuna doğru daha mantıklı düşünürler ve çevresinde olan bitenin farkına varmaya başlarlar. Çevresiyle ilişki kurabilir ve olanları takip edebilirler.
 3. Somut İşlemler Dönemi: (7-11 yaş) İlköğretimin ilk beş yılına denk gelir. Somut durumları ancak, somut ilişkiler kurarak anlayabilir, gelişmeleri muhakeme edebilir. Bir problemin çözülmesi somut nesnelerle bağlantılı olmasına bağlıdır.
 4. Soyut İşlemler Dönemi: (11 yaş ve sonrası) Bu dönemde hayal kurma, soyut kavramları algılayabilme, soyut bağlantılar kurma, ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi becerileri gelişir. Zihinsel işlemleri (tümden gelim-tüme varım) yapabilir. Çevresinin farkındadır. Sosyal ilişkiler kurar. İlişkileri ile ilgili korkular, kaygılar duyar.

Yukarıda ifade edildiği gibi her yaşın ya da yaş grubunun sahip olduğu farklı özellikler oyunun yapısını da belirler. Her grubun kendine özgü özelliği nedeniyle izlediği oyun ile kurduğu iletişim, bakış açısı ve değerlendirmesi farklıdır.

No

Ölçüt

1.

Konunun bir sorudan ya da bir fikirden hareketle oluşmuş olması.

 1. Soru ya da sorun çocuğun dünyasıyla ilgili olmalı.
 2. Soru ya da sorun merak uyandırıyor ve inandırıcı bir süreç içinde gelişiyor olmalı.              
 3. Çocuk salondan çıkarken, yaşadığı (karanlık korkusu, başarısız olma, yalnız bırakılma gibi) sorunlardan en az birini görmeli ve bu sorunları ve kaygıları yaşayanın sadece kendisi olmadığını anlamalı.
 4. Çocuk salondan çıkarken yaşadığı çevrede bulunan en fazla bir sorunu fark edebilmeli.
 5. Çocuk çevresinde gördüğü (örn:otizm, engellilik, hiper-aktivite gibi) sorunlarla ilgili nasıl hareket edeceği konusunda fikir sahibi olabilmeli.

2.

Konu ve anlatım;
* Basit bir konu sade ifadelerle, ama yoğun olarak anlatılmalı.
* Oyun tek bir izleği takip etmeli
* Basit, doğru bir ifade, düzgün bir Türkçe kullanılmalı, argo ve küfür olmamalı

3.

Oyunun kurgusunda yükselme, merak uyandırma, düğüm noktasına ulaşma ve çözülme özelliklerinin bulunması, örgünün süreklilik izlemesi

4.

Seyirci oyunda neden sonuç ilişkilerini süreç içinde görebilmeli

5.

Kurgunun hızı ve akıcılığı çocukların yaş grubuna uygun olmalı

6.

Oyun yetişkin bakışına göre değil, çocuğun oyunla iletişim kurmasına olanak sağlayan çocuk bakışına göre kurgulanıyor olması ( yetişkinlere, okula eleştiri vb.)

7.

Çocukların sevdikleri şeylere, korkularına ve deneyimlerine önem veren, yaşamlarında farklı seçenekleri görebilecekleri, yeni yetiler geliştirebilecekleri, problem çözebilecekleri, yaşadıkları dünyayla ilgili anlam yaratabilecekleri içeriğe sahip olması

8.

Mesaj kaygısı gütmemeli, didaktizmden uzak olmalı.           

9.

Oyunda fark edilmesi gereken bir konu/sorun varsa doğrudan slogan biçiminde söylenmemeli, oyunun bütününe, konuya yedirilerek, örtük ve sürece uyarlanarak veriliyor olması.

10.

Eğlendirici olması

11.

İmgelemi tetikleyebilen, yaratıcı ve hayal gücünü zenginleştirici olması

12.

Duygusal katılımı sağlayıcı, çocuğa heyecanlı ve unutulmaz deneyimler kazandırabilir olması

13.

Oyunun evrensel ve insani değerler üzerine kurgulanması, ayrımcılık yapmaması

14.

Şiddet öğelerinin olmaması

15.

Türkçenin düzgün ve akıcı kullanılması

16.

Oyunun dilinin çocukların anlayacağı düzeyde olması, özdeyiş ve deyimlerin çocukların yaş grubuna uygun olması

17.

Diyalogların inandırıcı olması ve gereksiz ayrıntılardan arınması.

18.

Oyundaki karakterlerin kendi gerçekliği içinde inandırıcı olması.

19.

Oyun kahramanlarının çocukların özdeşleşeceği nitelikte olması

20.

Sahne tasarımının ve kostümlerin nitelikli, çağdaş bir görsel estetiğe sahip olması.
Sahne tasarımının:    
a) Konuya hizmet ediyor, destekliyor olması                                                            
b) Basit ama özen gösterilmiş olması.
c) Kostümlerin özenli ve temiz olması          
d) Işığın seyirci kitlesi göz önüne alınarak tasarlanmış olması. Örneğin, küçük seyircinin hiç bir zaman karanlıkta kalmaması gerektiği hatırlanmalı.                                                        

21.

Dekor tasarımının çocukların yaş grubunun algısına uygun seçimlerle yapılıyor olması.

22.

Eğer varsa şarkılar ve danslar oyuna uygun, müzik kalitesi yüksek, mümkünse canlı müzik tercih ediliyor olması.

 1. Müzik oyunda işlevsel olarak kullanılmış olmalı.
 2. Geçişlerde açıklayıcı, bir önceki sahneyi tekrarlayan ve pekiştirici özellikte olmalı.

23.

Konunun anlatımına katkı sağlayacak, oyuna anlam ve estetik bir boyut katacaksa eğer teknolojinin getirdiği yeniliklerin içerikle bağlantısının gözetilerek kullanılıyor olması.

24.

Çocuk oyunlarının yukarıda belirtilen Piaget’in çocuk gelişimi dönemlerinin özellikleri dikkate alınarak oluşturulması