KADIKÖY BELEDİYESİ 2018-2019 KÜLTÜR MERKEZLERİ BAŞVURU SİSTEMİ

SERGİ BAŞVURU FORMU

I. Başvuruların İnternet üzerinden, en geç 16 Temmuz 2018 Pazartesi saat 16.00'a kadar yapılması gerekir.

II. Bilgilerin eksik olması durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. Sözleşmeler için tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

IV. Bilgilerin değişikliği halinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bilgi vermek mecburidir.

V. Belediye Meclis Kararı uyarınca, ticari faaliyete konu olan başvurularda salon tahsis ücreti alınmaktadır. Salon tahsis saat ve ücretlerinde yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.

VI. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde tahsisleri değiştirme, erteleme ve iptal hakkını saklı tutar.

VII. Seçici kurul kararları kesindir; değiştirilemez ve itiraz edilemez.


Not:

1- Online başvuru formu doldurulduktan sonra, kişisel sergi başvuruları için 15, karma sergi başvuruları için her bir katılımcının 5'şer adet çalışmasının (1 mb) fotoğraflarının, cd olarak 16 Temmuz 2018 Pazartesi saat 16.00'a ’a kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Başvuru sahibine Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı sergi salonlarından herhangi birisinde sergi açmasından itibaren gelecek iki (2) yıl içersinde tekrar sergi açma izni verilmez.

3- Aynı etkinlik sezonu içerisinde başvuru sahibine birden fazla sergi tahsisi yapılmaz.

SERGİ BİLGİLERİ

  • Sergiye Katılım Durumu: *
  • Başvurulan etkinlik için talep edilen salonu hangi tarih aralığını tercih ettiğinizi belirtiniz: *

SORUMLU KİŞİ/KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ